Esperantlingva hejmpaĝo
 

[ PLAN - AGENDA - AJOUTS ]

[ Accueil ] - [ Notre mémoire ] - [ Espéranto ] - [ Humeur ] - [ Détente ] - [ Région ] - [Liens]

* page actualisée le 18-11-2015 *

La asocio  ARRAS-ESPERANTO  
bonvenigas vin, kaj esperas ke tiu ĉi esperantlingva hejmpaĝo
helpos vin viziti nian plejparte franclingvan retejon.

Ĉi-paĝe do aperas nur la informoj, kiuj povus interesi
niajn fremdajn vizitantojn.

Ekzemple, kiu deziras lerni Esperanton, vizitu nian
franclingvan hejmpaĝon.

Se vi intencas viziti nian urbon, kontaktu nin,
aŭ renkontu nin (ĉiulunde
krom ferie de la 18a ĝis la 20a
)
en la kultura oficejo de Araso (Norda Francio)

 
Office Culturel  -  61 Grand Place  -  62000 ARRAS

= Notindaĵoj =

Claude Piron

forlasis nin!

=> Memorpaĝo
 
Arras-Esperanto
havas novan
prezidanton.

>>>
pliaj informoj
Staĝoj kaj
renkontiĝoj

 
 *   Esperanto
 floras dum
 Silvestro


*   P. S. I.
*

Contactez-nous
(

Kontaktu nin

?

  Detala programo
 de nia agado.

  Subskribu
internacian
 petskribon

Aŭskultu la
esperantlingvajn
 
RADIOJN

Argumentu
(franclingve)
favore al nia
 internacia lingvo

 jOmO
Slavumas

Esperanto  en  - Amieno   - Dunkirko   - Lilo (Villeneuve d'Ascq) 
                                      
- Nœux-les-Mines    - Valencieno

>>>  Ligoj :         - Niaj amikaj najbaroj     
                                           -
Retejoj pri Esperanto

ENHAVO
de nia retejo

Franclingva hejmpaĝo
 
Distrado
 - Plurelekta Demandaro
 
      109 demandoj
   (grandparte dulingvaj)
        pri Esperanto
 - Gregoria Kalendaro
   
Por ekscii ne nur kiun
   tagon vi naskiĝis, sed
   ankaŭ kiom da tagoj
   vi jam travivis !

Humoro
 - Petskriboj
 - Argumentu franclingve
   favore al  Esperanto

 - TRZ kaj abiturekzameno
 - Pri la angla k. E-o 
 - Internacia lingvo aŭ
   ĉiaterena veturilo ?


Esperanto
 - JUSTA lingvo
 - Kluboj k. staĝoj
 
 -
Prononco
    (textoj k. mp3-dosieroj)
 - Senpagaj kursoj 
 - Politikista rifuzemo

 - Multaj ligoj al Eo  :
     - Asocioj  
     - Blogoj
     -
Kontraŭi antaŭjuĝojn
     - Malkovri E-on
     - Vortaroj k. Gramatikoj 
     -
E-o k. Eŭropo
     -
Bildoj
     -
Komputiko
     -
Informoj
     -
Ludoj
     -
Literaturo
     -
Muziko
     -
Radio en E-o

   
 - Télévido en Eo
     -
Turismi E-e

Agado
 - De la arasa klubo
 - Internaciaj aranĝoj


En nia regiono
 - La Soma paĝo
 - E-o en Dunkirko
 - Kurso pri Eo en 
       Noeux-les-Mines

 - Centoj da fotoj :
   pejzaĝoj, floraro, 
   bestaro, monumentoj, 
   kun kelkaj dulingvaj
   komentoj. 

Novaĵoj
 - Urĝaj aferoj
 - Diversaj sciigoj

 * Jokohamo * 
(Japanio)

92a Universala
Kongreso 
de Esperanto,
en 2007,
de la 4a ĝis la 11a
de aŭgusto

 

 * FIRENZE * 
 * FLORENCO * 

91a Universala
Kongreso 
de Esperanto,
en 2006,
de la 29a de julio,
ĝis la 5a de aŭgusto

 

Feliĉigan novan
jaron
2008 !


Venontaj rendevuoj
en Araso,
aŭ en nia regiono


Januaro 2008 :  
  
        
Lundon 14an  - Mardon 15an  - Merkredon 16an
 

Prelego pri
 SOROBANO
(tradicia japana kalkulilo)
fare de S-ino
Kimie OZAWA MARKARIAN

>>> Vidu la fotojn

- Lundon 14an   je la 18a
  Office Culturel d'Arras (61, Grand-Place)
  Prelego pri SOROBANO,
 
organizita de "Arras-Esperanto" kaj  "Arras-Asie"
                          = SENPAGA ENIRO =
   >>> 
S-ino Markarian prelegos esperantlingve,
            kaj ni tradukos al  la franca.

- Mardon 15an   je la 18a 30
  Centre Social Léon BLUM 
        
(Av. de l'Hippodrome - ARRAS)
  Post la prezentado de SOROBANO okazos
  japana vespermanĝo (2,50 €)
   (necesas rezervi !)

- Merkredon 16an   je la 17a 30
  Centre Départemental de Documentation Pédagogique
  C.D.D.P. d'Arras - rue aux Ours
  Prezentado
de SOROBANO kadre de la 
  ekspozicio "La lingvoj de la mondo kaj Esperanto"
                          = SENPAGA ENIRO =
 

     Supren    


Rendevuoj, kiujn
vi eble ne partoprenis...


=  Sabaton 17an kaj Dimanĉon 18an de Novembro 2007  =

19e Eŭropa Rendevuo en
Morbecque

Detalaj informoj, kaj
elŝuteblaj dokumentoj:
-
Programo -
- Aliĝilo -
en la retejo
http://www.esperanto-nord.org

Dimanĉon la 30an de septembro 2007,
 en
ARRAS
 de la 9a30 ĝis la 21a                            
>>>   FOTOJ   

okazis la  

Kongreso de la
Federacio "Espéranto-Nord"

en la Distraĵparko
"Les Grandes Prairies"
en la urbo ARRAS

organizita de Arras-Espéranto
kaj la Federacio Espéranto-Nord,
kun la aktiva subteno
de la
Arras-a urbestraro.

Publika
  spektaklo   

Musklaku  por pligrandigi la afiŝon

 

Elŝuteblaj  dosieroj

  Franclingva programo + urboplano (212 KB)
  E-lingva programo +
aliĝilo (158 KB)
  Afiŝo de la spektaklo (166 Ko)

 

P R O G R A M O

- Matene: du programoj laŭ prefero:
         > ĉu partopreno en la kongreslaboro,
         > ĉu vizito de la urbo Arras,
                  kun esperantista ĉiĉerono.
  

- Tagmeze: ni plantis Esperanto-arbon.
 
Tuj poste : honorvino kaj komuna tagmanĝo.
 
- Posttagmeze:
publika galao
                en
"Casino" d'Arras
,
     kun           
  
   > la dinamikega kantisto
 jOmO 
                
  [ >>>  diskoj  wiki-Fr  vikipedio ]

            => jOmO kapablas kanti en 25 lingvoj
                 (inter kiuj Esperanto kaj la pikarda) !
     kaj
      > la fama pola folklora grupo
                     
KALINA    >>> retejo
       (60 kantistoj, dancistoj, kaj muzikistoj ! ).
 

Sabaton la 2an de  junio 2007,
 je la 11a horo        
en Bulonjo-ĉe-maro
      

Inaŭguro de la
Placo "Zamenhof"

>>> Videblas : fotoj en la dunkirka retpaĝaro.
>>> Legeblas :
        - artikolo de la ĵurnalo "Voix du Nord"
        kaj
       - mesaĝo de Frédéric CUVILLIER,
          urbestro de Bulonjo, kiu akceptis antaŭ 2 jaroj
          la kongreson "Boulogne-2005"

 
Lundon la  11an de junio 2007  je la  18a         
okazis en Office Culturel   (61, Grand'Place  -  ARRAS)
      
  => Pluraj fotoj videblas...
 

esperantlingva prelego  
fare de Yves Eeckhout

"KIEL OBSERVI
LA BIRDOJN
"


Yves Eeckhout estas
Honora Profesoro pri bioĥemio
ĉe l' Universitato de Louvain-la-Neuve.

>>>  Senpage.

 

 Lundon 12an de Marto 2007  
 
de la 18a ĝis la 20a,
 en: Office Culturel   -  61, Grand' Place  -  ARRAS

okazis

Esperantlingva prelego
(tradukata al la franca)
fare de
Kristin TYTGAT

>>> Pluraj fotoj videblas ĉi tie

Kun siaj kutimaj talento kaj energio,
nia antverpena amikino
Kristin TYTGAT
(1)
prelegis pri
la KULTURAJ DifErencOJ
INTER RusiO KAJ
OKCIDENTA EŬROPO.

 (1)  Kristin Tytgat instruas la rusan kaj la germanan en la brusela Erasmus Instituto por Tradukistoj kaj Interpretistoj.
Jam de multaj jaroj ŝi organizadas programojn pri universitataj interŝanĝoj inter okcidentaj kaj orientaj landoj de Eŭropo.

 Jaŭdon la 11an de januaro 2007, je la 19a
 en la gimnazio "
Collège Molière"
 1 avenue de Paris
 
urbo :  Villeneuve-d’Ascq  (apud LILLE)
 metroo : linio 2a - haltejo "Jean Jaurès"

La asocio
Lille-Villeneuve-Esperanto

kaj la
Gimnazio Molière
invitis nin al la

Esperantlingva prelego
de
D-ro
 Mukunda Raj Pathik

Profesoro pri la angla lingvo
en la universitato de Katmanduo

Nepalo
kaj
ties kulturo, lingvoj,
kaj nuna situacio.
 

NOVEMBRO 2006       

>>> Danke al niaj dunkirkaj geamikoj,
        videblas 
dudeko da fotoj.   <<<
Musklaku

Sabaton la 18an kaj Dimanĉon la 19an,
okazis en Morbecque

la 18a Nordfrancia Eŭropa Eo-Rendevuo

=> Programo + Prezaro + Aliĝilo  
 

 

     Supren    

La urba biblioteko de Kortrejko
kaj la Esperanto-volontuloj
invitis vin al la malfermo de la ekspozicio :

ESPERANTO INTER
HIERAŬ KAJ MORGAŬ

Promeno tra la riĉa kolekto de la
Esperantofondaĵo Cesar Vanbiervliet

>>> legu pliajn detalojn

 Sabaton, la 24an de junio 2006,   
 okazis en ARASO                   >>> kelkaj fotoj

esperantlingva meso,
memore al niaj
forpasintaj asocianoj.
 

 Sabaton la 18an de  marto 2006             = Senpage =
   de la 15a ĝis la 17a
   Office Culturel :  61 Grand Place - ARRAS

>>> JAM estas tRO malfrue
        por ĉeesti la prelegon

           far  Michel DECHY
      pri "Tinĉjo kaj Esperanto"


  
sed la fotoj
      daŭre videblas !

                                        >>> Musklaku tie ĉi !
 

     Supren    


Zamenhofa
Tago


Sabaton,
la 17an de
decembro,
je la 18a
 

 

 

Musklaku
ĉi tie
por vidi
la fotojn.

 

= TRO MALFRUE =
por partopreni...

sed la fotoj daŭre videblas ...


Senpaga E-lingva prelego
fare de
Willy Koukouvi
,
kunorganizita

helpe de la
NORDA FEDERACIO,

pri

Esperanto :
lingva solvo por Afriko.

 
Willy Koukouvi prelegis E-lingve,
kaj Claude Longue-Epée
tradukis al la franca.

Office Culturel
61, Grand-Place  -  ARRAS
(Tre proksime al la
Kristnaska subĉiela bazaro)

 

>>> Post la prelego :
    Vespermanĝo en armena restoracio.
     

5a k. 6a de
novembro
2005

Vidu la
fotojn !

17a Eŭropa Rendevuo en
MORBECQUE LE PARC

       - detala programo
       -
aliĝilo

     Supren    

 

Inter
Lille
(Francio)
kaj 
Kortrijk
 (Belgio)

Biciklado kaj Esperanto

Musklaku ĉi tie
por pliaj informoj...

Estas iomete
tro MALFRUE

 
por partopreni la diversajn
aranĝojn kaj prelegojn
okazintajn dum la pasintaj monatoj
en Araso, en Morbecque,
aŭ en Boulonjo ĉe maro...

Tamen, estas facile

musklaki
tie ĉi


por vidi 
kelkajn multajn
fotojn...

Ne forgesu viziti la esperantlingvan portalon :
Gangalo


Por legi

aŭskulti muzikon


Helpu nin esperantigi Hari Poter!
 

Tinĉjo en Tibeto
Kontaktu nin
 

FREŜDATAJ
ALDONITAĵoJ

24-01-08 : Ni ĵus eksciis
       la forpason de
        Claude Piron.  
19-01-08 :
Kelkaj
fotoj pri la
    SOROBANA vespero
    en CDDP.
15-01-08 : unuaj
fotoj de la  
    SOROBANA vespero
    en Kulturoficejo.
08-01-08 :
De la 14a ĝis
    la 16a de januaro,
    en nia urbo ARRAS,
    Japanino prelegos
    esperantlingve pri
    la SOROBANO,
    (>>> detalaj informoj)
28-12-07 : la bulteno n° 65
   de Eŭropa Esperanto-Unio
    estas elŝutebla.
     >>> Antaŭaj bultenoj.
22-12-07 :  Multnombraj
    esperantlingvaj blogoj
18-12-07 : Arras-Esperanto
  havas novan prezidanton :  
  Jacky Ramon
.
       >>> pliaj informoj
13-12-07 : Esperanto floras
          dum Silvestro.
11-12-07 :  La filmeto,
  pro kiu vi ege bedaŭros,
  ke vi ne iris Jokohamon.
  (Jen ties teksto).
10-12-07 : Claude Piron
           en 10 vidéos
           sur Youtube
09-12-07  : Lingva Kritiko :
    studoj k. notoj pri Eo
27-10-07 : 53 pliaj fotoj pri
       la kongreso en Araso.
08-10-07 : Morbecque-2007
          Programo kaj aliĝilo.
07-10-07 : Ĉiuj fotoj videblas.
02-10-07 : Unuaj fotoj
     pri la federacia Kongreso.
25-09-07 : Journée européenne   
                  des LANGUES
20-09-07 : Recettes de cuisine
                  en espéranto
20-09-07 : Esperantlingvaj
       kuirreceptoj
14-09-07 : Sciencaj bildstrioj  
   tradukitaj al Esperanto.
03-09-07 : Nova afiŝo
   (pli facile elŝutebla)
   pri la publika spektaklo
   je la 30a de Septembro.  
29-08-07 : Rusaj filmoj
     E-lingve subtitolitaj.
17-08-07 :  Daniel STUIT
31-07-07 :  Max Bécant
11-07-07: detalaj informoj
  pri la kongreso de la
  Federacio "Eo-Nord"

  en Arras la 30-09-2007
18-06-07 : fotoj pri la
  prelego de Yves Eeckhout
22-05-07 : informo pri la
   baldaŭa inaŭguro de la
   Zamenhofa Placo
   en Bulonjo-ĉe-maro
16-04-07 : Ligoj al
  hungara retejo (poezio,
  muziko, politiko)
24-03-07 : Dunkirkanoj aŭdis
   esperantlingvan poemon
   okaze de la 9a Printempo
   de Poetoj.
17-03-07 : Kristin TYTGAT
  prelegis en Araso, kaj
  ni fotis la ĉeestantaron...
17-02-07 : fotoj pri sveltaj libeloj
   rande de la rivero Somo
17-02-07 : venontaj staĝoj
   kaj internaciaj rendevuoj
09-02-07 : fotoj pri la vizito
   de andaluza esperantisto
04-02-07 : Ligo al la ttt-ejo
                  de E.E.U.
04-02-07 : dulingvaj informoj
   pri la Internacia Tago
   de Gepatraj Lingvoj  
24-11-06 : danke al niaj
   dunkirkaj geamikoj,
    jen fotoj pri la rendevuo
   en Morbecque.
20-12-06 : anonco pri
  la  prelego de
  Mukunda Raj Pathik
  la 11an de januaro en
  Villeneuve d'Ascq
03-11-06 : esperantigitaj
  novaĵleteroj de la finna
  prezidanto de Eŭropa Unio.
03-11-06 : Gravegaj minacoj
     kontraŭ la esperantlingvaj
     elsendoj de Pola Radio
!
26-09-06 : E-tekstoj en oficiala
                  eŭropa ttt-ejo!
24-09-06 : Eŭropa tago
                 de la lingvoj
24-09-06 : ĝisdatigo de
     niaj ligoj al SAT
     kaj SAT-Amikaro
21-09-06 : 31 pliaj photos
              pri Julio en Somo.
15-09-06 :      Forpasis
                  William AULD
           
 la 11an de septembro
02-09-06 : Jen multaj pliaj
             fotoj
pri nia regiono
28-08
-06 : Gazeto Andaluzia
              en la jaro 1910
13-08
-06 : korespondantoj
                  
el la tuta mondo
29-07-06 : Elŝutebla aliĝilo
   por la staĝo en Morbecque
21-07
-06 : Ok pliaj ligoj
    al multnombraj
    esperantlingvaj retejoj.
17-07-06 : Okdekanoj ĉe
     l'papero : aperis la n° 20a !
17-07
-06 : Fotoj pri la prelego
      de Michel Dechy en
     Gravelines la 24an de junio.
15-07
-06 : Dek pliaj fotoj
     pri Somo en junio
    (krab-araneo)
15-07-06 : nova retejo por  
  
 la Florenca Kongreso !
03-07
-06 : Novaj fotoj pri
    novembraj promenadoj en
    la departemento "Somme"
24
-06-06 :  Intervjuo de
    Tadeusz Nowak (en 2005)
21
-06-06 :  ĝisdatigo de la
     informoj pri la estraro kaj
     la agado de la Dunkirka
    Esperanto-asocio.
14
-06-06 : En Araso, la 24an
   de junio : esperantlingva
    meso, memore al niaj
    forpasintaj asocianoj.
06-06-06 : Expozicio en la
  urba biblioteko de Kortrejko
  (BELGIO)
30
-05-06 : aperis franclingve
        la nova libro
       de nia amiko ZEF
30
-05-06 : Harry Potter kaj
   la Ŝtono de la Ŝaĝuloj
23
-05-06 : esperantlingvaj
    filmetoj ĉe  Farbskatol'
10-05-06 : Oni skribis
   pri Esperanto en la
   tagĵurnalo "Le  Figaro"

23-04-06 : Maritza Gutiérrez
en KORTRIJK la 25an de aprilo
  >>> detaloj kaj 2 vojplanoj

16
-04-06
: Subskribu
  internacian petskribon
  favore al Esperanto
15-04-06 : Esperantlingvaj
                    blogoj
15-04-06 : Esperantlingva
  televido monpaneas.
07-04-06 :  : Tadeusz Nowak :
     
karega amiko forpasis.
04-04-06 : Renkontiĝo kun
  kubana ĵurnalistino, apud
 Amieno, la 22an de aprilo.

24
-03-06
: Tago de la
   FLANDRAJ ARDENOJ

21-03-06 : Fotoj pri la
   prelego "Tinĉjo kaj Eo"
10-03-06 : libreto pri vojaĝo
   en Belgio, en Nederlando,
   kaj ... en Esperanto !
10-03-06 : Dunkirkaj  E-istoj
   en la 2a Lingva Salono
09-03-06 : kelkaj fotoj pri 
    nia ĝenerala kunveno,
    la 25an de februaro 2006

27
-02-06
: PMEG = Plena
    Manlibro de Esperanta
    Gramatiko

21
-02-06
: nia PED iom post
    iom pliriĉiĝas k. dulingviĝas   

19
-02-06
: le 21-02, Internacia
  Tago por Gepatraj Lingvoj
  
 (
>>> pliaj informoj).
16-02-06 : Detalaj informoj pri
     la 22e PSI k. la 23e IF

15
-02-06
: Nia retejo nun
   prezentas plurelektan
   demandaron  pri Esperanto
08-02-06 : K.K.E.
     Kultura Kooperativo
     de Esperantistoj

07
-02-06
: E.V.A.
      Esperantlingva
      Verkista  Asocio

05
-02-06
: La GAZETO
          (kultura revuo)
31
-01-06 : Por tiuj, kiuj serĉas
    "La Eta Princo"
     (libroforme elĉerpita)
27
-01-06 : Multaj aliaj
    fotoj pri Bulonjo-2005
27
-01-06 : SEZONOJ kaj
     Ondo de Esperanto
     (150 recenzoj)
27-01-06 : Hejma Vortaro
23-01-06 : La rido k. la vervo
     de Raymond Schwartz
21-01-06 : Tourismo en Anĵuo
15-01-06 : Virtuala muzeo
              pri bildodesegno.
15-01-06 : aktiva E-lingva forumo
10-01-06 :  Neforgesendaj :
  - Kongreso de la
    Norda Federacio (
02-04),
  - FRINGOJ
15-04 => 22-04-2006
  - la  91a U.K, en Florenco,
    
(29-07 => 05-08-2006)
30-12-05 : la nova paĝo pri
        Dunkerque-Espéranto
27-12-05 : "80
-anoj ĉe l'papero"
         la  n°19a  ĵus aperis.
22-12-05 : Fotoj pri la Z-vespero
15-12-05 : nia Gregoria Kalendaro
17-11-05 : Detalaj informoj pri
        "Internacia Festivalo"
         kaj "F.R.I.N.G.O.J." 
17-11-05 : temo de la prelego
          fare de Willy Koukouvi
08-11-05 : Internacia Televido
           E-lingvaj elsendoj !
07-11-05 : Fotoj pri la staĝo
            en Morbecque
05-11-05 : Unua E-lingva
            televid-elsendo.
22-10-05 : Esperanto-budo
      ĉe la Junulara Kulturdomo
      en Noeux-les-Mines
21-10-05 : Antverpeno seminario  
                  (28-10 => 30-10).
21-10-05 : Morbecque :
          detala programo,
          k. aliĝilo.
06-10-05 : Virtuala Ekspozicio
  pri Esperantistaj poŝtkartoj
23-09-05 : Eŭropa Tago
                   por la Lingvoj
15-09-05 : novaj  aliĝiloj
      por la koruso-staĝo
     +
mesaĝo de Jorgos.
04-09-05 : internacia biciklado 
                  (18 -09-2005)
26-08-05 : 43 pliaj fotoj
         pri promenadoj en  SOMO,
         apud la vilaĝo FRISE. 
13-08-05 : Ortografia korektilo   
11-08-05 : Internacia Gazeto
                 (KDK)
11-08-05 : "80-anoj ĉe l'papero" :
           legu la 18an eldonitaĵon.
05-08-05 : nova retadreso de
       KUKOLO (E-lingvaj serĉoj)
27-07-05 : propono pri E-D-E
               ĉe "Génération-Vote"
24-07-05 : Nova kurso pri
               Esperanto en
               Noeux-les-Mines
17-07-05 : Esperantigo de nia
    paĝo "stereogramoj".
03-07-05 : Kostoj k. lingva
        justeco en Eŭropa Unio
 


 
Ĉu vi aŭdis pri
Tinĉjo
en Tibeto
?
Kontaktu nin...
 
 

 

     Supren    

  


 Agado de l'asocio ARRAS-ESPERANTO
 

informado pri la internacia lingvo Esperanto.
prelegoj kaj ekspozicioj.
internaciaj kontaktoj.
partopreno en kongresoj.
senpagaj ĉiusemajnaj kursoj  (kadre de la jara kotizo)

Nia asocio disponas pri ĉirkaŭ 200 esperantlingvaj libroj kaj multnombraj voĉaj registraĵoj. 
 

     
Pliaj informoj pri Esperanto

- Kial ĝi estas JUSTA internacia lingvo

- Multaj ligoj por ekscii iomete pli... 

- Por aŭskulti la prononcon de Esperanto

- Kiel lerni Esperanton senpage ?

- La Esperanto-kluboj

- Staĝoj pri Esperanto

- En 2005, la centjariĝa kongreso en Bulonjo-ĉe-maro

- Bedaŭrinde...


     Supren    


  N I A J   A M I K A J   N A J B A R O J  =
  • Infanoj de RUANDO
     
  • Arras-Online
  • Biologia kultivado : "L'enclot Pillot"
  • Gastoĉambroj "Les Colombes"

Asocio

"
Enfants du RWANDA"
(Infanoj de RUANDO)

tél : 03 21 58 48 14

Renkontejo kaj sidejo :
 
 9 rue Malpeaux 
62128 St-MARTIN sur COJEUL
Francio


Kontaktu :

   Mme Christiane DELATTRE

Celoj de l'asocio :

- Helpo al hejmestraj infanoj pere de diversaj projektoj (abelbredado, ktp...).

- Kreo de nova centro por stratinfanoj.

- Kune kun la ruanda asocio  "Espero de infano", patronado por enlernejigadi kaj profesie klerigadi la plej senprovizajn infanojn.

 Por malkovri
aliajn
arasajn asociojn

kaj multegaj
praktikaj informoj :

ARRAS-ONLINE
 


La naturo en via telero

l'Enclot Pillot

Produktoj de biologia kultivado
(ĝishejma liverado ĝis 15 km for de Araso)

 http://www.panier-legumes.oxatis.com
Tél : 03 21 51 76 93  et  06 03 63 22 43
retpoŝto :
panier-legumes@oxatis.com

 


Gastoĉambroj
Les Colombes

      - Situo :
     
      en Dainville, apud Araso.

      -
Telefono : 03 21 48 55 69    
      -  Fakso :
03 21 71 05 28
      -  Retpoŝto : therese.lescolombes@wanadoo.fr

      - Detalaj informoj en la faldfolio     <<< musklaku

 

   

 

Accès direct à la
 
m é m o i r e
 
de notre association

2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015

2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009

 2008 : début - printemps - fin

 2007 : début - printemps - été - fin

 2006 : début - printemps - été - fin

 2005 : début - printemps - été - fin

 2004 (de juillet à décembre)
 

Haut de page


Krom kaze de mala aserto aŭ de senintenca eraro,
ĉiuj fotoj en nia retejo estas originalaj
      Sauf mention contraire ou erreur involontaire,
toutes les photos de ce site sont des originaux.

 

  [ Accueil ] - [ Activités ] - [ Esperanto ] - [ Humeur ] - [ Détente ] - [ Dans la region ] - [ Quoi de neuf ? ]  

 [ E-a hejmpaĝo ] - [ Agado ] - [ Esperanto ] - [ Humoro ] - [ Distrado ] - [ En nia regiono ] - [ Novaĵoj ]  

N'hésitez pas à nous écrire pour une question ou un commentaire. On vous répondra très rapidement.
Ne hezitu skribi al ni pri kiu ajn demando aŭ komento. Oni tre rapide respondos al vi.